Menu

Bedrijf

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.punt-interieurbouw.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan PUNT interieurbouw BV niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

PUNT interieurbouw BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website.

De website is eigendom van PUNT interieurbouw BV. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, logo's, foto's, films en beelden, behoren toe aan PUNT interieurbouw BV.

De getoonde foto's mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PUNT interieurbouw BV.

PUNT interieurbouw BV draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan deze website, noch voor de informatie, software, producten en diensten die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. PUNT interieurbouw BV aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.